Eko-Ryb.pl

Napowietrzanie zbiorników, system napowietrzania

Jesteśmy producentem systemu napowietrzania zbiorników do hodowli ryb. Stosujemy najskuteczniejsze drobne aerobowe elementy napowietrzające ze specjalną poliuretanową membraną połączoną z odpowiednią membraną!

Napowietrzanie stawów rybnych i zbiorników do hodowli ryb

Prawdopodobnie najważniejszą rzeczą w hodowli ryb jest zapewnienie wystarczającego natlenienia wody.

Na rynku istnieje duży wybór takich systemów, ale jednym z najskuteczniejszych i najefektywniejszych jest zastosowanie napowietrzania na dnie stawu rybnego lub zbiornika.

Ten system tworzą elementy napowietrzające ze specjalnie, w porównaniu do powszechnych rozwiązań, zapewnia znaczne oszczędności w zużyciu energii, a zatem ma szybki zwrot kosztów inwestycji.

Membrana tlenowa ES-ATE 65 ma następujące cechy:

  • Wydajność tlenowa w standardowych warunkach (E +) 3 – 5 kg O2 / kWh
  • Procent wykorzystania tlenu w standardowych warunkach na metr zanurzenia (Ea) až 8,5 %/m
  • Strata ciśnienia elementu napowietrzającego (Δp) 2,0 – 4,0 kPa
  • Zalecany przepływ powietrza na 1m długości membrany (QL) 2 – 3,5 m3/m.h
  • Możliwość wielokrotnego czyszczenia z wrastających wodorostów
  • Długa żywotność i łatwa wymiana

System może być zaprojektowany jako pływający, sztywno zakotwiczony lub luźny do dołu (z obciążeniem). W każdym wariancie jest wykorzystana wysokość słupa wody do napowietrzania.

Wybór odpowiedniego typu zależy od rodzaju zbiorników wodnych (napowietrzanie stawów, betonowych zbiorników hodowlanych, plastikowych pojemników itp.)

Umiejscowienie napowietrzania w wersji przenośnej, umożliwia przeniesienie elementów napowietrzania do innego stawu lub zbiornika lub w inne miejsce tego samego zbiornika wg zapotrzebowania, co bardzo uelastycznia i dostosowuję się do Państwa wymogów.

Oczyszczanie lub recyrkulacja wody ze stawów rybnych

Odpływ wody ze stawu rybnego do rzeki podlega maksymalnym dopuszczonym parametrom zanieczyszczenia przed zrzutem do odbiornika wg udzielonego pozwolenia wodno-prawnego. Należy na odpływie ze stawu rybnego zainstalować urządzenia, które zapewnią uzyskanie zakładanych parametrów wg ww. decyzji.

Filtr Mikrositowy

Jeżeli wody, które są odprowadzane ze stawu rybnego przekraczają maksymalne dopuszczalny parametr wg udzielonego pozwolenia wodno-prawnego jakim jest zawiesina ogólna to możemy zaoferować instalację sita (filtra) do obniżania tego parametru, po części także BZT5 i CHZT.

Mikrosito jest urządzeniem o mocnej, nierdzewnej konstrukcji. Jego praca jest w pełni zautomatyzowana. Jedyną zużywająca się częścią jest tkanina filtracyjna. Filtry mogą posiadać siatki o różnych rozmiarach oczek (20 – 80 µm) w zależności od tego jakie parametry wody chcemy uzyskać przed zrzutem do odbiornika (rzeki lub jeziora).

Zatrzymana zawiesina jest odprowadzona do oddzielnego zbiornika i tam jest ona zagęszczana.

Istnieje także możliwość zasysania zawiesiny z dna stawu rybnego lub zbiornika do filtra, a tym samym bieżącego oczyszczania dna zbiornika (stawu).

Oczyszczalnia wód ze stawów rybnych

Jeżeli parametry wody odprowadzonej ze stawu rybnego do odbiornika (rzeki lub jeziora) przekraczają maksymalne dopuszczalne parametry wg udzielonego pozwolenia wodno-prawnego (BZT5, azot, ewentualnie fosfor), należy wykonać instalację oczyszczalni ścieków wód rybnych. Oferujemy w tym celu kontenerowe oczyszczalnie ścieków w połączeniu z mikrositem, które zapewnią prawidłowe parametry wody odprowadzanej ze stawów rybnych.

Recyrkulacja (zawracanie) wód ze stawów rybnych do ponownej produkcji

Istnieje również możliwość wykonania instalacji do oczyszczania wód ze stawów rybnych w taki sposób, aby można ją było po oczyszczeniu skierować z powrotem do stawu rybnego.

Jest to ważne w przypadku małych dopływów wód z rzeki do stawów rybnych, lub dużych zanieczyszczeń na dopływie do stawu rybnego. Ważne też jest obniżenie kosztów hodowli ryb. „Zawracana” woda jest pozbawiona zanieczyszczeń, natleniona i nadaje się idealnie do stawu rybnego.

Automatyczne karmienie ryb

Automatyczny system CARP-FEED przeznaczony jest przede wszystkim do karmienia ryb w hodowli karpi. Jest to prosta, niezawodna i wydajna technologia, która działa w pełni automatycznie.

Karma dla karpia jest transportowana pneumatycznie ze zbiorników w określonych odstępach czasu i w określonej ilości. Ilość podawanego materiału można zmienić w dowolnym momencie. Systemy karmienia karpi jest zainstalowany na stałe w zbiornikach i stawach.

Zadzwoń, napisz do nas dowiedz się więcej (+48) 18 266 59 28